Şartlar ve Koşullar

Sayin Zİyaretçİ!

Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz

Genel yasal hükümler ve bİlgİler

www.mol.hu üzerinden erişebilir olan web sitesini veya bu web sitesinin herhangi bir sayfasını açarak burada yer alan hükümleri kabul etmektesiniz. Aşağıda belirtilen hükümleri kabul etmemeniz halinde lütfen web sitelerimizi açmayın.

Bİlgİ

MOL ve MOL Group’un her üyesi (bundan böyle birlikte “MOL Group” olarak anılacaktır) MOL Group internet web sitelerinde yer alan bilgilerin yükleme tarihinde doğru olmasını sağlamak için azami çaba göstermektedir. Yukarıda belirtilenlere ilaveten MOL Group, bu web sitesinde sağlanan bilgiler için açık veya zımni hiçbir garanti üstlenmemekte olup MOL Group’un web sitesini veya burada yer alan bilgileri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tamamen veya kısmen değiştirme veya düzeltme ya da silme hakkı saklıdır. MOL Group, web sitesinin yanlışlığına veya eksikliğine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Teklifler veya ihale davetlerine ilişkin kurallarda ilgili kapsamda belirtilen özel kurallar uygulanacaktır.

www.mol.hu web sitesinde yer alan bilgilere dayanarak herhangi bir kullanıcı tarafından verilen kararlara ilişkin risk, söz konusu kullanıcıya ait olacaktır.

MOL Group, web sitesi veya web sitesinde sağlanan bilgilere erişim veya web sitesinin ya da buradaki bilgilerin eksikliği veya kullanımı nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir hasar veya zararda sorumluluk kabul etmemektedir.

MOL Group, hatalı işletim, işletme problemi veya herhangi bir kişi tarafından verilerin yetkisiz değiştirilmesi veya bilgi aktarımındaki gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da benzeri aksaklıklardan dolayı ortaya çıkan hasarlardan, zararlardan veya masraflardan sorumlu tutulamaz.

MOL Group web sitesindeki bilgilerin hiçbirisi MOL hisselerine veya ADR’ye (Amerikan Tevdi Makbuzu) yatırım çağrısı ya da bu tür hisselerle veya ADR ile ilişkili diğer işlemler olarak kabul edilmeyecek veya yorumlanmayacaktır.

eb sitesindeki bilgileri kullanarak MOL Group’a bilgi sağlayan, MOL Group web sitesinin kullanıcıları, MOL Group’un bu bilgilere sınırsız erişime sahip olduğunu ve MOL Group’un mutlak kararına göre bu bilgileri istediği şekilde kullanma yetkisine sahip olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı tarafından sağlanan bu bilgiler, kamuya açıklanabilir bilgiler olarak kabul edilecektir.

Telİf hakki

MOL Group web siteleri ve bu web sitelerinin içeriği (görüntü, ses ve metin içeriği) ve bunların düzenlemesi, telif hakkı veya ticari marka kapsamında korumaya tabidir. Bu içeriğin herhangi bir şekilde kişisel kullanımı aşan kullanımı, MOL Group’un ön yazılı onayına tabidir.

MOL Group web siteleri ve bu web sitelerinin içeriği (görüntü, ses ve metin içeriği) ve bunların düzenlemesi, telif hakkı veya ticari marka kapsamında korumaya tabidir. Bu içeriğin herhangi bir şekilde kişisel kullanımı aşan kullanımı, MOL Group’un ön yazılı onayına tabidir.

×