Gizlilik Politikası

Sayin Zİyaretçİ!

Lütfen aşağidakİ bİlgİlerİ dİkkatlİce okuyunuz

Verİ koruma

MOL Group tarafınızca sağlanan kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. İnternet üzerinden MOL Group’a sağlanan tüm veriler, MOL Group tarafından gizlilik içinde saklanacaktır.

MOL Group, web sitelerinin kullanımı esnasında kendisine sağlanan verileri, MOL Group üyesinin bulunduğu ülkede geçerli olan, kişisel verilerin korunması ve kamu menfaatini ilgilendiren bilgilerin açıklanması hakkındaki geçerli yasal hükümlere uygun olarak işleyecektir (Macaristan’da 1992 tarihli LXIII Yasası).

Kişisel verilerinizi kendi isteğinizle MOL Group’a sağlamanız halinde bu verilerin MOL Group tarafından ilgili amaçlar doğrultusunda ve işlem tipinin gerektirdiği süre boyunca kaydedileceğini ve işleneceğini kabul etmektesiniz.

Verİlerİn kaydedİlmesİ

Web sitesindeki bilgilere bakabilmek için kişisel verilerinizi vermeniz gerekmemektedir. Ancak, bazı hizmetler (bir iş ilanının yanıtlanması gibi) sadece kişisel verilerin (örneğin, ad, adres) verilmesi halinde kullanılabilir. Bu tür durumlarda MOL, verilerinizi kaydetmeden önce veri yönetimi kuralları hakkında tarafınıza bilgi sağlayacak ve veri yönetimiyle ilgili ön onayınızı alacaktır. Söz konusu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

MOL Group, aşağıda belirtilen ve kişisel verileri içermeyen otomatik bilgileri web sitesinin teknik işletimi için kullanacaktır:

 • Bilgisayarın internet protokol adresi (IP adresi),
 • alan adı (URL),
 • erişim verisi,
 • müşteri dosyası sorgulama (dosya adı ve URL),
 • HTTP yanıtlama kodu,
 • sorgulamanın yapıldığı web sitesi verileri,
 • ziyaret esnasında kullanılan bayt miktarı,
 • ziyaret tarihi,
 • ziyaret edilen sayfalara ait veriler, veya
 • kullanılan tarayıcının adı.

Bazı durumlarda web sitesini kullanıcının tercihine göre iyileştirebilmek amacıyla anonim çerezler kullanılabilir.

Verİlerİn kullanimi ve aktarimi

Tarafınızca sağlanan verilerin MOL Group tarafından orijinal veri kaydı haricindeki amaçlar için kullanılması halinde MOL Group, veri sahibini bilgilendirerek ön onay alacak ve veri sahibine bu onayı istediği zaman iptal edebileceği bir seçenek sunacaktır.

MOL Group, yasal hükümler çerçevesinde gerekli görülen durumlar hariç olacak şekilde kendisi tarafından işlenen kişisel verileri, veri sahibinin ön onayı olmadan üçüncü taraflara aktarmayacaktır.

MOL Group, tarafınızca sağlanan verileri ve bilgileri, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan amaçlar için kullanma yetkisine sahiptir:

 • pazar araştırması, pazar analizi,
 • müşteri alışkanlıklarının analizi,
 • ziyaretçi istatistiklerinin derlenmesi,
 • ücretsiz ödül çekilişleri ve diğer oyun düzenlemeleri,
 • yeni ürünler ve hizmetler hakkında bilgi sağlama,
 • faaliyetler hakkında bilgi sağlama,
 • müşteri şikayetlerinin yönetimi,
 • siparişlerin yönetimi.

MOL Group, müşterilerinin, ortaklarının ve diğer müşterilerinin kişi, kişisel veri ve MOL Group ile olan ticari ilişkileri hakkındaki bilgilerini gizli bilgi olarak işleyecektir. Gizli bilgilerin yönetim yükümlülüğü, veri sahibi haricindeki herhangi bir tarafça iptal edilemez.

Verİ İşleme güvenlİğİ

MOL Group tarafından yönetilen kişisel verilerin yetkisiz kullanımını ve bu verilerin kötüye kullanımını önlemek için Şirketimiz kapsamlı teknik güvenlik ve işletme güvenliği tedbirleri almıştır. Güvenlik prosedürlerimiz düzenli olarak kontrol edilmekte ve teknolojik gelişime uygun olarak iyileştirilmektedir.

Bİlgİ

MOL, yazılı talebinize istinaden kişisel verilerinizin yönetimi hakkında sizi bilgilendirecektir.

MOL Group web sitesinden diğer şirketlerin ve kurumların web sitelerine erişim sağlayabileceğiniz hakkında tarafınıza bilgi verilmiştir. MOL Group, bu web sitelerindeki verilerin içeriğine ve doğruluğuna veya verilerinizin güvenliğine ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu web sitelerini kullanmanız halinde ilgili web sitelerini yayınlayan kurumun veri koruma politikası hakkında bilgi sahibi olmanız tavsiye edilmektedir.

×